Termes generals i condicions d'ús

L'objectiu d'aquestes condicions generals és definir els termes i les conditions que regulen la secció "El meu compte" del web de Lingua Attack.

Article 1 - Objectiu

L'objectiu d'aquests termes d'ús és establir relacions entre Lingua Attack i "l'usuari" del servei, a més de les condicions aplicables a qualsevol ús de la secció "El meu compte".

Entertainment Learning podria canviar aquests termes d'ús en qualsevol moment a l'actualitzar aquesta pàgina web. Cap canvi podria ser retroactiu.

L'ús del compte suposa la completa acceptació, sense cap reserva, de la regulació per part de l'usuari, sense cap possibilitat de reclamació, sigui quin sigui el motiu. L'usuari accepta i està d'acord amb les presents condicions d'ús en la seva totalitat, de forma preliminar a l'ús del compte. Qualsevol accés i/o ús del compte suposa l'acceptació incondicional i el respecte per tots els termes dels actuals termes i condicions d'ús.

Aquests termes constitueixen l'acord complet entre el Servei i l'Usuari. Aquell usuari que no compleixi amb aquestes condicions d'ús s'ha d'abstenir d'utilitzar el Servei.

Els serveis d'Entertainment Learning es reserven el dret de suspendre o negar, en qualsevol moment, l'ús del compte.

En cas d'interrupció, Entertainment Learning SAS no es farà responsable de les conseqüències resultants que l'usuari pogués patir.

Article 2 - Definicions

- Usuari : L'usuari és qualsevol persona que utilitzi la pàgina web o qualsevol dels serveis que s'ofereixen a la pàgina web.

- Continguts usuari : El terme «Contingut usuari» indica les dades que l'usuari dóna a qualsevol secció de la pàgina web.

- Contrasenya : La «Contrasenya» és informació confidencial que l'usuari manté en secret i que el/la permet demostrar la seva identitat quan vol iniciar sessió.

Article 3 - Accés al servei

Qualsevol usuari amb accés a internet pot accedir al servei de forma gratuïta.

L'Usuari és l'únic responsable de tota la informació i les dades que enviï per preparar el seu compte. L'Usuari hauria de mantenir la confidencialitat del seu compte i supervisar-lo regularment utilitzant el seu accés.

L'Usuari informarà Lingua Attack de qualsevol ús fraudulent o inadequat del seu compte. Entertainment Learning SAS es reserva el dret de modificar o bloquejar el compte de l'usuari després de notificar-ho a l'interessat.

L'Usuari té prohibit transmetre qualsevol terme o dada que poguessin constituir crims o delictes segons la legislació francesa i, concretament, incitació a la discriminació, hostilitat o violència, transgressió de les lleis i incompliment de les normes morals, difamació o insults, invasió de la privacitat.

Article 4 - Gestió de les dades personals

La informació introduïda per l'usuari en aquesta pàgina web està dirigida exclusivament a crear un compte a Lingua Attack. Aquest registre es duu a terme per iniciativa de l'usuari per la creació del compte.

Està prohibit l'ús comercial de les dades recollides en aquesta pàgina web.

Només els administradors de Lingua Attack tenen accés a totes les dades recollides en aquesta pàgina web.

Segons la llei de « Llibertat informàtica », l'Usuari té el dret d'accedir i corregir qualsevol dada personal sobre ell mateix.

Qualsevol usuari de la paging web té el dret d'accedir a les dades personals recollides al seu compte. L'Usuari pot, en qualsevol moment, presentar una petició escrita per a eliminar la seva inscripció per correu contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS es compromet a respondre tots els missatges en menys d'una setmana a partir de la data en la que s'envia el correu.

Article 5 - Responsabilitat i garanties

L'Usuari és l'únic responsable de totes les despeses relacionades amp l'accés al Servei, ja siguin despeses d'equip, software o accés a internet. L'Usuari és l'únic responsable del funcionament correcte del seu equip informàtic i de l'accés a internet. Entertainment Learning SAS es reserva el dret de denegar l'accés al Servei, de forma unilateral i sense previ avís, a qualsevol usuari que no compleixi amb aquestes condicions d'ús.

Entertainment Learning SAS posarà en marxa tots els mitjans raonables dels que disposi per a garantir un accés de qualitat al servei, però no està obligat a aconseguir-ho.

A més, Entertainment Learning SAS no es faria responsable de qualsevol error de la xarxa o el servidor o de qualsevol altre incident que no es pugui considerar de forma raonable que està sota el seu control, la qual cosa podria impedir o reduir l'accés al Servei. Entertainment Learning SAS es reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o modificar tot o part del Servei sense previ avís, per tal de duu a terme feines de manteniment o per qualsevol altra raó, sense que la interrupció doni lloc a cap obligació ni compensació.

Article 6 - Propietat intel·lectual

El lloc Lingua Attack, i el seu contingut en particular, estan protegits per les lleis en vigor a França.

L'estructura general, els textos, les imatges, ja siguin o no animades, els programes, softwares i tots els elements d'aquesta pàgina web són propietat exclusiva d' Entertainment Learning SAS i tenen els drets reservats.

La reproducció total o parcial de la pàgina web, pel mitjà que sigui, sense l'autorització explícita d'Entertainment Learning SAS està prohibida i constituirà una violació sancionable.

Les marques registrades, els noms comercials i qualsevol altre símbol distintiu que es mostren en aquesta pàgina són marques registrades, a no ser que s'especifiqui el contrari. La reproducció total o parcial d'aquestes marques registrades o logotips utilitzant elements de la pàgina web sense l'autorització explícita d' Entertainment Learning SAS està prohibida segons l'article L713-2 del Codi Penal.

Article 7 - Reclamacions

Totes les reclamacions s'han de fer per correu a contact@lingua-attack.com

Article 8 - Sancions

La Direcció es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció que consideri adequada contra qualsevol usuari infractor, segons la mateixa, les provisions de la legislació o aquests Termes. Això pot incloure avisos particulars adreçats a l'usuari en qüestió, eliminació del seu compte o accions legals.

Article 9 - Litigis

Qualsevol litigi relacionat amb la interpretació o el compliment d'aquests Termes serà jurisdicció exclusiva dels tribunals francesos.