Termeni și Condiții Generale de Utilizare

Scopul Condițiilor Generale este să definească termenii și condițiile care guvernează secțiunea "Contul meu" de pe website-ul Lingua Attack.

Articolul 1 - Scop

Scopul termenilor de utilizare este să determine relațiile dintre Lingua Attack și "utilizatorul" serviciului, precum și condițiile aplicabile oricărei utilizări a secțiunii "Contul meu".

Entertainment Learning poate schimba acești Termeni, în orice moment, prin actualizarea acestei pagini web. Nicio schimbare nu poate fi retroactivă.

Utilizarea contului presupune acceptul regulamentului, complet și fără rezerve din partea utilizatorului, fără posibilitatea de contestare, pentru niciun motiv. Utilizatorul acceptă și înțelege prezentele condiții de utilizare în integralitatea lor, ca bază preliminară pentru utilizarea contului. Orice acces și/sau utilizare a contului implică acceptarea necondiționată și respectarea tuturor termenilor din prezentul termeni și condiții generale de utilizare.

Acești termeni reprezintă întregul acord între Serviciu și Utilizator. Orice utilizator care nu respectă aceste condiții de utilizare trebuie să se abțină de la utilizarea Serviciului.

Serviciul Entertainment Learning își rezervă dreptul de a suspenda sau refuza, în orice moment, dreptul de utilizare a contului.

În cazul unei întreruperi, Entertainment Learning SAS nu va fi răspunzător pentru consecințe care decurg pentru utilizator.

Articolul 2 - Definiții

- Utilizator: Utilizatorul este orice persoană care folosește website-ul sau oricare dintre serviciile oferite de website.

- Conținut Utilizator: Termenul « Conținut Utilizator » se referă la datele oferite de utilizator în oricare dintre secțiunile website-ului.

- Parolă: « Parola » este o informație confidențială păstrată secretă de Utilizator, care îi permite să își dovedească identitatea atunci când vrea să se autentifice.

Articolul 3 - Accesul la serviciu

Serviciul poate fi accesat, fără costuri, de către orice utilizator cu acces la Internet.

Utilizatorul este unicul răspunzător pentru informațiile și datele pe care le furnizează pentru crearea contului. Utilizatorul trebuie să păstreze confidențialitatea detaliilor contului său și să îl monitorizeze în mod regulat prin accesarea acestuia.

Utilizatorul va informa Lingua Attack despre orice utilizări frauduloase sau necorespunzătoare ale contului său. Entertainment Learning SAS își rezervă dreptul de a modifica sau bloca accesul la cont al utilizatorului, după ce notifică partea interesată.

Utilizatorului îi este interzisă transmiterea oricăror termeni sau date care ar putea constitui infracțiuni sau delicte conform legislației franceze și, în special, incitarea la discriminare, ostilitatea și violența, sfidarea curții și încălcarea standardelor morale, defăimarea sau insultele, invadarea intimității.

Articolul 4 - Gestionarea Datelor Personale

Informațiile introduse de utilizator pe website sunt destinate exclusiv creării unui cont pe Lingua Attack. Această înregistrare este efectuată la inițiativa utilizatorul pentru crearea contului.

Utilizarea în scop comercial a datelor colectate prin intermediul website-ului este interzisă.

Numai administratorii Lingua Attack au acces la toate datele colectate prin intermediul website-ului.

În conformitate cu legea pentru « Tehnologia informației și libertăți civile » Utilizatorul are dreptul de a accesa și corecta datele personale.

Orice utilizator al website-ului are dreptul de a accesa datele personale colectate în contul său. Utilizatorul poate, în orice moment, să transmită o cerere scrisă pentru ștergerea înregistrării sale la adresa de e-mail contact@lingua-attack.com. Entertainment Learning SAS se angajează să răspundă la toate mesajele în mai puțin de o săptămână de la data transmiterii e-mailului.

Articolul 5 - Răspundere și garanții

Utilizatorul are întreaga răspundere pentru toate costurile legate de accesarea Serviciului, indiferent dacă acestea sunt pentru echipament, licențe software sau pentru accesul la Internet. Utilizatorul are întreaga răspundere pentru buna funcționare a computerului său și pentru accesul la Internet. Entertainment Learning SAS își rezervă dreptul de a refuza accesul la Serviciu, unilateral și fără notificare prealabilă, oricărui Utilizator care nu respectă aceste condiții de utilizare.

Entertainment Learning SAS va implementa toate măsurile rezonabile aflate la dispoziția sa pentru a asigura accesul la Serviciu în condiții de calitate, însă nu are nici o obligație să facă acest lucru.

Entertainment Learning SAS, în plus, nu va fi responsabilă pentru nicio defecțiune la rețea sau server sau orice alt eveniment care nu poate fi considerat, în mod rezonabil, sub controlul său și care ar putea împiedica sau limita accesul la Serviciu. Entertainment Learning SAS își rezervă dreptul să întrerupă, să suspende temporar sau să modifice toate părțile Serviciului, fără notificare prealabilă, pentru a desfășura acțiuni de întreținere sau pentru orice alt motiv, iar întreruperea nu va fi considerată temei pentru orice obligații sau compensații.

Articolul 6 - Proprietate intelectuală

Website-ul Lingua Attack și conținutul, în special, sunt protejate de legile în vigoare din Franța.

Structura generală, textele, imaginile, fie animate sau nu, programele, software-urile și toate celelalte elemente alte website-ului sunt proprietatea exclusivă a Entertainment Learning SAS și sunt protejate de legea drepturilor de autor.

Reproducerea totală sau parțială a website-ului, prin intermediul oricărui proces, fără autorizarea directă din partea Entertainment Learning SAS, este interzisă și constituie o încălcare a regulamentului care se poate pedepsi.

Mărcile comerciale, denumirile comerciale și orice alte însemne distinctive afișate pe website sunt mărci înregistrate, în absența unor dispoziții contrare. Reproducerea totală sau parțială a acestor mărci înregistrate sau sigle care folosesc elementele website-ului, fără autorizarea directă din partea Entertainment Learning SAS, este interzisă în baza Articolului L713-2 din Codul Penal.

Articolul 7 - Reclamații

Orice reclamații trebuie transmise prin e-mail către contact@lingua-attack.com

Articolul 8 - Sancțiuni

Conducerea Serviciului își rezervă dreptul de a lua orice măsură pe care o consideră necesară împotriva oricărui utilizator care încalcă, conform propriei evaluări, legislația în vigoare sau prezenții Termeni. Aceste demersuri pot include, în special, avertismente adresate utilizatorului în cauză, ștergerea contului sau acțiuni în instanță.

Articolul 9 - Litigii

Orice litigiu legat de interpretarea sau aplicarea acestor Termeni va fi exclusiv sub jurisdicția instanțelor din Franța.