Genel Şart ve Koşullar

İşbu Genel Şart ve Koşulların amacı, Lingua Attack web sitesindeki “Hesabım” bölümünü yöneten şart ve koşulları belirlemektir.

1. Madde - Amaç

İşbu kullanım koşullarının amacı, Lingua Attack ile hizmetin “kullanıcısı” arasındaki şartlarla beraber “Hesabım” bölümünü kullanırken başvurulabilecek şartları belirlemektir.

Entertainment Learning, bu web sayfasını güncelleyerek herhangi bir zamanda işbu kullanım Şartlarını değiştirebilir. Hiçbir değişiklik önceki şartları etkilemez.

Kullanıcının hesabı kullanması, yönetmeliklerden sapmayacağını ve sebebi her ne olursa olsun bunlara karşı herhangi bir iddiada bulunmayacağını kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı, kullanımla ilgili mevcut şartları bir bütün ve Hesabı kullanmanın ön şartı olarak kabul eder. Hesaba herhangi bir şekilde erişim ya da hesabın kullanımı, işbu kullanım şart ve koşullarında belirtilen tüm hükümlerin şartsız şekilde kabul edildiği anlamını taşır.

İşbu şartlar, Hizmet ve Kullanıcı arasında kapsamlı bir sözleşme yerine geçer. Bu kullanım koşullarına uymak istemeyen kullanıcıların Hizmeti kullanmaktan kaçınması tavsiye edilir.

Entertainment Learning hizmetleri, herhangi bir zamanda hesabın kullanılmasını askıya alma veya reddetme hakkını saklı tutar.

Herhangi bir hizmet kesintisi durumunda, Entertainment Learning SAS, kullanıcının bu kesinti sebebiyle karşılaşabileceği sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

2. Madde - Tanımlar

- Kullanıcı : Web sitesini ya da web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanan kişidir.

- İçerik Kullanıcısı : « İçerik Kullanıcısı » terimi, web sitesinin herhangi bir bölümünde kullanıcı tarafından sunulan verileri ifade eder.

- Şifre : « Şifre », Kullanıcı tarafından saklanan ve giriş yapmak istediğinde kimliğini sisteme tanıtan gizli bir bilgidir.

3. Madde – Hizmete erişim

Dileyen kullanıcılar hizmete internet üzerinden erişim sağlayabilir.

Kullanıcı, hesabına gönderilen bilgi ve verilerden bizzat sorumludur. Kullanıcı, hesabının gizliliğini korumalı ve hesabına düzenli erişim sağlayarak bunun kontrolünü sağlamalıdır.

Kullanıcı, hesabının sahtekarlık yöntemlerine alet edildiğine veya düzgün kullanılmadığına kanaat getirdiği durumlarda Lingua Attack‘i bilgilendirmelidir. Entertainment Learning SAS, ilgili konu hakkında bildirim aldıktan sonra kullanıcı hesabını düzenleme ya da engelleme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının, özellikle ayrımcılık söylemi, kırıcı ve saldırgan söylemler, yargıya itaatsizlik, ahlaki değerlerin ihlali, itibarsızlaştırıma ya da hakaret ve mahremiyetin ihlali olmak üzere Fransız yasaları çerçevesinde şuç veya kabahat sayılabilecek herhangi bir dil ya da veriyi aktarması yasaktır.

4. Madde – Kişisel Veri Yönetimi

Bu web sitesine Kullanıcı tarafından girilen bilgiler yalnızca Lingua Attack üzerinde bir hesap oluşturma amacı güder. Bu hesap kaydı, hesap oluşturma için kullanıcının aldığı inisiyatif sonucu gerçekleşir.

Bu web sitesi üzerinden toplanan verilerin ticari kullanımı yasaktır.

Yalnızca Lingua Attack yöneticilerinin, bu web sitesi üzerinden toplanan tüm verilere erişimi bulunur.

« Bilişim ve Özgürlükler » kanunu uyarınca Kullanıcının kendi hakkındaki veriye ulaşma ve bunu düzeltme hakkı bulunur.

Web sitesi kullanıcılarının hesapları üzerinden toplanan kişisel verilere erişme hakları vardır. Kullanıcılar diledikleri zaman, contact@lingua-attack.com adresine yazılı talepte bulunarak hesap kayıtlarının silinmesini isteyebilir. Entertainment Learning SAS, tüm mesajlara, gönderim tarihinden itibaren bir hafta içinde cevap vermekle yükümlüdür.

5. Madde – Yükümlülükler ve Garantiler

Hizmete erişim için ister donanım ister yazılım veya internet erişimi olsun tüm masraflar bizzat Kullanıcıya aittir. Kullanıcı ayrıca, bilgisayar donanımı ve internet erişiminin düzgün çalışmasıyla ilgili bizzat sorumludur. Entertainment Learning SAS, işbu kullanım şartlarına uymayan kullanıcıların hizmete erişimlerini tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın reddetme hakkını saklı tutar.

Entertainment Learning SAS, Hizmet erişiminin kalitesini devam ettirmek için makul tüm araçları kullanacağını garanti eder ancak bununla ilgili herhangi bir zorunluluğu bulunmaz.

Ayrıca, Entertainment Learning SAS, hizmete erişimi engelleyen veya kısıtlayan ağ ya da sunucu arızalarıyla kontrolünde olmayan diğer herhangi olaylardan dolayı sorumlu tutulmaz. Entertainment Learning SAS, önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın, bakımlarını gerçekleştirmek dahil herhangi bir sebeple Hizmetin bir bölümünü ya da tamamını kesme, geçici olarak askıya alma ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kesintiler, herhangi bir yükümlülük ya da tazmin sorumluluğu getirmez.

6. Madde – Fikri Mülkiyet

Lingua Attack sitesi ve özellikle içerikleri, Fransa kanunları çerçevesinde korunur.

Web sitesinin genel yapısı, metinleri, ister animasyonlu ister durağan resimleri, programları, yazılımları ve tüm elementleri Entertainment Learning SAS malıdır ve teliflidir.

Web sitesinin toplu ya da kısmi olarak herhangi bir süreç dahilinde Entertainment Learning SAS’ın önceden yazılı izni olmadan yeniden oluşturulması yasaktır ve cezai sorumluluğa tabi ihlal anlamına gelmektedir.

Aksi belirtilmediği sürece bu web sitesinde gösterilen markalar, ticari isimler ve markaya özgü her türlü işaret tescillidir. Bu marka ya da logoların Entertainment Learning SAS’ın açıkça belirtilen izni olmadan toplu ya da kısmi olarak web sitesi elementleri kullanılarak yeniden oluşturulması Ceza Kanunu’nun L713-2 no’lu maddesi uyarınca yasaktır.

7. Madde Şikayetler

Her türlü şikayet, contact@lingua-attack.com adresine gönderilmelidir.

8. Madde - Yaptırımlar

Yönetim hizmeti, işbu maddeleri ihlal eden kullanıcıya karşı uygun olduğuna kanaat getirdiği şekilde harekete geçme ve yasa veya işbu Şart hükümlerini yerine getirme hakkını saklı tutar. Buna, ilgili kullanıcıya yönelik belirli uyarılar, hesabını silme ya da yasal işlemler dahildir.

9. Madde – Yasal Süreç

İşbu Şartların yorumlanması veya yerine getirilmesiyle ilgili her türlü dava süreci, yalnızca Fransız mahkemelerinin yargı yetkisi kapsamında gerçekleştirilir.