Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο σκοπός αυτών των Γενικών Όρων είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του τομέα "Ο Λογαριασμός μου" του ιστοτόπου Lingua Attack.

Άρθρο 1 - Σκοπός

Ο σκοπός αυτών των όρων χρήσης είναι ο καθορισμός των σχέσεων μεταξύ του Lingua Attack και "του χρήστη" της υπηρεσίας, καθώς και των ισχυουσών προϋποθέσεων σε κάθε χρήση του τομέα "Ο Λογαριασμός μου".

Η Entertainment Learning ενδέχεται να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας αυτόν τον ιστότοπο. Καμία αλλαγή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Η χρήση του λογαριασμού συνεπάγεται την απόλυτη αποδοχή δίχως υπαναχωρήσεις των κανονισμών δίχως δυνατότητας αξιώσεων, ασχέτως κινήτρου. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί με τους παρόντες όρους χρήσης στην ολότητά τους, προτού προβεί σε χρήση του λογαριασμού. Κάθε πρόσβαση και/ή χρήση του λογαριασμού συνεπάγονται την άνευ όρων αποδοχή και σεβασμό των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

Αυτοί οι όροι στοιχειοθετούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και του Χρήστη. Όποιος χρήστης δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους πρέπει να μην χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες της Entertainment Learning διατηρούν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να αρνηθούν, σε οποιαδήποτε στιγμή, τη χρήση του λογαριασμού.

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών της, η Entertainment Learning SAS δεν έχει ευθύνη για οποιεσδήποτε επακόλουθες συνέπειες που ενδεχομένως να υποστεί ο χρήστης.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

- Χρήστης : Ο Χρήστης είναι κάθε άτομο χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

- Περιεχόμενο Χρήστη : Ο όρος « Περιεχόμενο Χρήστη » υποδεικνύει δεδομένα που δόθηκαν από το χρήστη σε οποιοδήποτε τομέα του ιστοτόπου.

- Κωδικός : Ο « Κωδικός » είναι μία απόρρητη πληροφορία που διατηρείται μυστική από το Χρήστη, και του/της επιτρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του/της όταν επιθυμήσει να συνδεθεί.

Άρθρο 3 - Πρόσβαση στην υπηρεσία

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δωρεάν για κάθε χρήστη με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πληροφορίες και δεδομένα που θα αποστείλει για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός του/της. Ο Χρήστης θα πρέπει να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα του λογαριασμού του/της και να τον παρακολουθεί τακτικά χρησιμοποιώντας την πρόσβασή του/της.

Ο Χρήστης θα ενημερώσει το Lingua Attack σχετικά με κάθε δόλια ή παράτυπη χρήση του λογαριασμού του/της. Η Entertainment Learning SAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποκλείσει το λογαριασμό του χρήστη αφού τον/την ενημερώσει σχετικά.

Απαγορεύεται στο Χρήστη οποιαδήποτε μετάδοση όρου ή δεδομένου, η οποία αποτελεί έγκλημα ή αδίκημα για τη γαλλική νομοθεσία, και συγκεκριμένα, παρακίνηση προς διάκριση, εχθρότητα ή βία, ασέβεια προς το δικαστήριο και παραβίαση ηθικών προτύπων, συκοφαντία ή προσβολές, παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 4 - Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη στον παρόντα ιστότοπο έχουν ως σκοπό αποκλειστικά τη δημιουργία λογαριασμού στο Lingua Attack. Η καταγραφή αυτών πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του χρήστη για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Η εμπορική χρήση δεδομένων που καταγράφηκαν από αυτόν τον ιστότοπο απαγορεύεται.

Μόνο οι διαχειριστές του Lingua Attack έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δια μέσου αυτού του ιστοτόπου.

Σύμφωνα με το Νόμο « Computing and Liberties », ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων που αφορούν τον εαυτό του/της.

Κάθε χρήστης του ιστοτόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για το λογαριασμό του. Ο Χρήστης δύναται, σε οποιαδήποτε στιγμή, να υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής της εγγραφής του/της μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης contact@lingua-attack.com. Η Entertainment Learning SAS αποκρίνεται σε όλα τα μηνύματα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 5 - Ευθύνες και εγγυήσεις

Ο Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με την πρόσβασή του/της στην Υπηρεσία, είτε αυτά είναι για εξοπλισμό, λογισμικό ή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ο Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και διαδικτυακών του/της συνδέσεων. Η Entertainment Learning SAS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση στην Υπηρεσία, μονόπλευρα και απροειδοποίητα, σε όποιο Χρήστη δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους.

Η Entertainment Learning SAS θα εφαρμόσει κάθε λογικό μέσο στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ποιοτική πρόσβαση στην Υπηρεσία, ωστόσο δεν είναι υποχρεωμένη να το επιτύχει αυτό.

Η Entertainment Learning SAS δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία δικτύου ή εξυπηρετητή ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός που δεν δύναται να θεωρηθεί λογικά πως βρίσκεται υπό τον έλεγχό της και ενδεχομένως μειώνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία. Η Entertainment Learning SAS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να αναστείλει προσωρινά ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας απροειδοποίητα, για να πραγματοποιήσει διεργασίες συντήρησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, με τη διακοπή να μην αποτελεί βάση για οποιαδήποτε υποχρέωση ή αποζημίωση.

Άρθρο 6 - Πνευματική ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος Lingua Attack, και το περιεχόμενο του συγκεκριμένα, προστατεύονται από ισχύοντες γαλλικούς νόμους.

Γενική δομή, κείμενα, εικόνες, κινούμενες και μη, προγράμματα, λογισμικά και όλα τα στοιχεία αυτού του ιστοτόπου αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Entertainment Learning SAS και βρίσκονται υπό την προστασία νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ολική ή μερική αναπαραγωγή του ιστοτόπου, δια μέσου οποιασδήποτε διαδικασίας, δίχως την άδεια της Entertainment Learning SAS απαγορεύεται και συνιστά ποινικό αδίκημα.

Εμπορικά σήματα και ονομασίες και άλλα χαρακτηριστικά σήματα αυτού του ιστοτόπου αποτελούν σήματα κατατεθέντα, εκτός και αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτών των σημάτων ή λογότυπα που χρησιμοποιούν στοιχεία της ιστοσελίδας χωρίς την άδεια της Entertainment Learning SAS απαγορεύονται σύμφωνα με το Άρθρο Article L713-2 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 7 - Παράπονα

Τυχόντα παράπονα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης contact@lingua-attack.com

Άρθρο 8 - Κυρώσεις

Η υπηρεσία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να δράσει με οποιοδήποτε τρόπο θεωρήσει κατάλληλο ενάντια σε κάθε παραβατικό χρήστη, σύμφωνα με την ίδια, την ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους. Συμπεριλαμβάνονται στις κυρώσεις: προειδοποιήσεις προς το χρήστη, διαγραφή λογαριασμού ή δικαστικά μέτρα.

Άρθρο 9 - Διευθέτηση

Οποιαδήποτε διευθέτηση σχετική με την ερμηνεία και την απόδοση των παρόντων Όρων αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα των γαλλικών δικαστηρίων.