Σχολεία:

Η Πλατφόρμα Lingua Attack Για Σχολεία.

Η Πλατφόρμα Lingua Attack Για Σχολεία έχει σχεδιαστεί για τη διδαχή ξένων γλωσσών και εφαρμογή σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης, και σε ινστιτούτα ξένων γλωσσών.
Βασισμένη σε σύγχρονο, αυθεντικό περιεχόμενο και απολύτως κατάλληλη για συνοδεία της διδαχής μέσα στην τάξη, η Πλατφόρμα Lingua Attack Για Σχολεία επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν και να επεκτείνουν τις ικανότητές στις ξένες γλώσσες που μελετούν με τον τρόπο που θα τους προσφέρει το περισσότερο δυνατό κίνητρο.

Το Lingua Attack είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για την εξάσκηση και τη βίωση γλωσσικών εννοιών που μαθαίνονται στην τάξη, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις και διάφορα περιβάλλοντα.


Η Πλατφόρμα Για Σχολεία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διδακτικών εργαλείων για χρήση τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης:

Δημιουργία και προγραμματισμός εργασιών για τον εξωσχολικό χρόνο εμπνευσμένων από ασκήσεις της υπηρεσίας
Ειδοποιήσεις εργασιών εξωσχολικού χρόνου προς τους μαθητές, τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και μέσω της Πλατφόρμας Για Σχολεία
Προγραμματισμός Τεστ Αξιολόγησης Επιπέδου ανά τάξη ή γκρουπ
Παρουσίαση της υπευθυνότητας σχετικά με τις εργασίες, των βαθμολογιών και των αποτελεσμάτων των Τεστ Αξιολόγησης Επιπέδου ανά τάξη μέσα στην υπηρεσία και διάθεση τους ως αποθηκευσίμων αρχείων
Μία λύση για κάθε ηλεκτρονικό μέσο: Η/Υ & Mac, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για εύκολη πρόσβαση, και για να καλύπτει τις ανάγκες εκπαιδευτικών οργανισμών:

Άδεια Σχολείων για πολλούς χρήστες για τη διαχείριση σχολείων, τάξεων και γκρουπ ιδίου επιπέδου
Μοναδικό σύστημα ταυτοποίησης ενσωματωμένο με το Σχολικό Πληροφοριακό Σύστημα
Πολυχρηστικοί πίνακες ελέγχου που παρουσιάζουν στατιστικά χρήσης και αναφορές αποτελεσμάτων

  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση και ινστιτούτα ξένων γλωσσών
  • Συνοδεύει κατάλληλα τη διδαχή στην τάξη
  • Για χρήση τόσο εντός τάξης όσο και εκτός
  • Διαχείριση τάξης και μεμονωμένου μαθητή
  • Σύνδεση στο Σχολικό Πληροφοριακό Σύστημα
Εταιρικά:

Με μία εύκολα εφαρμόσιμη άδεια πολλών χρηστών, και την ικανότητα παρακολούθησης της μαθητικής δραστηριότητας και της προόδου κάθε υπαλλήλου, το Lingua Attack είναι η ιδανική λύση τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πολυεθνικών.

Για τους υπαλλήλους που χρειάζονται φρεσκάρισμα ή πρόοδο σε μία ξένη γλώσσα, το Lingua Attack προσφέρει όχι μόνο απαραίτητο υλικό αναφοράς και ελκυστικό περιεχόμενο, αλλά επίσης και ενότητας αφιερωμένες στα περιβάλλοντα επικοινωνίας του εργασιακού χώρου, όπως το πώς να ετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί μία παρουσίαση, ή τη διαπραγμάτευση μίας συμφωνίας.Το Lingua Attack επιτρέπει επίσης στους αρχάριους γλωσσικά υπαλλήλους να προοδεύσουν ταχέως χάρη στις ενότητες που έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα για μαθητές που μόλις ξεκινούν μία νέα γλώσσα.


Λειτουργίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες εταιρειών όλων των μεγεθών

Άδειες πολλών χρηστών για εύκολη διαχείριση πολλαπλών ιστοτόπων, εγκαταστάσεων ή κατηγοριών υπαλλήλων
Περιβάλλον χρήστη και μετάφραση διαθέσιμα σε 26 γλώσσες, ιδανικά για εργατικό δυναμικό που εμπεριέχει ανθρώπους πολλών διαφορετικών καταγωγών
Δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου συγκεκριμένα για την εταιρεία ή το επάγγελμά σου
Πίνακες ελέγχου που παρουσιάζουν στατιστικά και αποτελέσματα εργασιών
Λύση για κάθε ηλεκτρονικό μέσο: Η/Υ & Mac, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα

Χρησιμοποιήσιμο με τρεις διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής, σύμφωνα με τις ανάγκες σου, για μία λύση εκμάθησης γλωσσών που εναρμονίζεται με την στρατηγική επιμόρφωσής σου
100% αυτόνομη αυτομάθηση
Υβριδική μάθηση: προσέγγιση που συνδυάζει μάθηση από απόσταση και διδαχή από καθηγητή σε τάξη
Εξατομικευμένη μάθηση από απόσταση, με ενότητες του Lingua Attack να επιλέγονται συγκεκριμένα για κάθε ξεχωριστό μαθητή

Lingua Attack: ένα απαραίτητο συστατικό της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού σου, τέλεια προσαρμοσμένο στις πρωτοβουλίες διαχείρισης ικανοτήτων σου

  • Για κάθε μέγεθος επιχείρησης, από μικρές εταιρείες έως και πολυεθνικές
  • Για προσωπικό με μαθητικές ανάγκες αρχαρίου, μετρίου ή προχωρημένου στην εκάστοτε γλώσσα
  • Επαγγελματικές ενότητες σχεδιασμένες συγκεκριμένα για περιβάλλοντα επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο
  • Εύκολη ενσωμάτωση στο γενικότερο επιμορφωτικό πρόγραμμα
Εάν είσαι διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού ή επιμόρφωσης και θα ήθελες να βελτιώσεις την επάρκεια του προσωπικού σε ξένες γλώσσες, μίλησε μας για τις δικές σου συγκεκριμένες ανάγκες. Θα εργαστούμε μαζί ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση για εσένα.
Επικοινωνία
Γίνε εμπορικός αντιπρόσωπος:

Είσαι προμηθευτής ή εμπορικός αντιπρόσωπος εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών; Εάν η εταιρεία σου είναι ενεργή στο πεδίο της εκπαίδευσης ή στο πεδίο της επαγγελματικής επιμόρφωσης, και ενδέχεται να ενδιαφέρεσαι να προσφέρεις την υπηρεσία μας στην περιοχή σου, ας συζητήσουμε για μία πιθανή συνεργασία!