Αν είσαι ιδιοκτήτης εταιρείας, στέλεχος του τμήματος ανθρώπικου δυναμικού ή υπεύθυνος εκπαίδευσης και θέλεις να χρησιμοποιήσεις το English Attack! για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού, παρακαλώ συμπλήρωσε την φόρμα και θα σου παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα για τις εταιρείες και τις άδειες πολλαπλών χρηστών. 
Τα στοιχεία σου
Η εταιρεία σου