Jeśli jest Pan/Pani właścicielem firmy, pracownikiem Human Resources lub Managerem ds. Szkolenia i chciałby Pan/chciałaby Pani korzystać ze strony English Attack! dla potrzeb szkolenia pracowników, proszę wypełnić formularz, a my prześlemy więcej informacji na temat naszej platformy dla firm i licencji dla wielu użytkowników.
Twoje informacje
Twoja firma