Školy:

Platforma Lingua Attack pre školy

Platforma Lingua Attack pre školy je určená pre jazykovú výučbu a prax v stredných školách, vo vysokoškolskom vzdelávaní a v jazykových inštitúciách.
Platforma Lingua Attack pre školy je založená na súčasnom, autentickom obsahu a kompletne dopĺňa výuku v triede, pričom umožňuje študentom precvičovať a prehlbovať svoje zručnosti v cudzom jazyku čo najviac motivujúcim spôsobom.

Lingua Attack je cenným zdrojom pre precvičovanie a zážitok jazykových konceptov, naučených počas hodín, tak ako sú aplikované v rôznych situáciách a kontextoch.


Platforma pre školy ponúka celý rad nástrojov pre učiteľov na optimálne využitie na hodine i mimo nej:

Tvorba a rozvrhovanie úloh z cvičení na službe
Oznámenie o pridelení úloh študentom prostredníctvom e-mailu a na platforme 
Plánovanie testov úrovne podľa triedy alebo skupiny
Súlad úloh, skóre a hodnotenie úrovne podľa tried sú zobrazené v službe a tiež dostupné ako súbory na prevzatie
Multifunkčné riešenie: PC/Mac, tablety a smartfóny

Platforma bola špeciálne navrhnutá pre jednoduché použitie a je v súlade s potrebami vzdelávacích zariadení:

Viacužívateľské školy majú licencie pre správu škôl, tried a skupín
Jedinečná autentifikácia integrovaná so školským informačným systémom
Konsolidované panely nástrojov so štatistikou používania a vykazovania výsledkov

  • Stredoškolské, vysokoškolské a jazykové inštitúcie
  • Doplnkové vyučovanie 
  • Pre použitie na hodine aj mimo vyučovania
  • Manažment výuky v rámci triedy a jednotlivca
  • Prepojenie na školské informačné systémy
Spoločnosti:

S viacerými užívateľskými licenciami s jednoduchým použitím a schopnosťou sledovať vzdelávaciu aktivitu a pokrok každého zamestnanca je Lingua Attack ideálnym riešením pre malé aj veľké spoločnosti, vrátane nadnárodných spoločností.

Pre zamestnancov, ktorí potrebujú obnoviť alebo ísť ďalej vo svojich jazykových schopnostiach ponúka Lingua Attack nielen základné referenčné materiály a zaujímavý obsah, ale aj vzdelávacie moduly špeciálne vyvinuté pre kontexty jazyka na pracovisku, ako napríklad príprava a dodanie prezentácie, alebo dohodnutie zmluvy. Lingua Attack tiež umožňuje zamestnancom na úrovni začiatočníkov rýchlo napredovať, a to vďaka vzdelávacím modulom vytvoreným špeciálne pre študentov, ktorí začínajú v novom jazyku.


Funkcie určené pre potreby firiem všetkých veľkostí.

Licencie pre viacerých používateľov s jednoduchou správou viacerých lokalít, pobočiek alebo kategórií zamestnancov
Užívateľské rozhranie a preklad sú k dispozícii v 26 jazykoch, ideálne pre rôznorodú pracovnú silu
Možnosť obsahu vytvoreného špeciálne pre vaše odvetvie alebo profesiu
Ovládacie panely zobrazujúce štatistiku používania a výsledky úloh
Viacplatformové riešenie: PC/Mac, tablety a smartfóny

Použiteľné podľa troch režimov nasadenia, podľa vašich potrieb, pre jazykovo-vzdelávacie riešenie, ktoré vyhovuje vašej stratégii vzdelávania.
100 % autonómne samoštúdium
Kombinované vzdelávanie: hybridný prístup kombinujúci diaľkové vzdelávanie a vzdelávanie vedené učiteľom
Prispôsobené diaľkové vzdelávanie s kapitolami Lingua Attack pre konkrétneho študenta

Lingua Attack: esenciálna súčasť vašej stratégie ľudských zdrojov, dokonale prispôsobená vašim požiadavkám v oblasti riadenia zručností.

  • Pre všetky firmy, od malých až po nadnárodné spoločnosti
  • Pre zamestnancov s potrebami pre začiatočníkov, stredne pokročilých alebo pokročilých 
  • Profesionálne moduly určené špeciálne pre kontext jazyka na pracovisku
  • Jednoduchá integrácia do celkového vzdelávacieho programu
Ak ste manažér ľudských zdrojov alebo školiteľ a chcete zlepšiť jazykové kompetencie svojich zamestnancov, povedzte nám o svojich špecifických potrebách. Pomôžeme vám pri hľadaní toho najlepšieho riešenia.
Kontaktujte nás
Staňte sa distribútorom:

Ste distribútorom alebo predajcom vzdelávacích produktov a služieb? Ak je vaša spoločnosť aktívna v oblasti vzdelávania alebo odbornej prípravy, a máte záujem o distribúciu našich služieb na vašom území, porozprávajme sa o potenciálnej spolupráci!