Metóda Lingua Attack 

Naučte sa jazyky pomocou filmových klipov a hier.

Náš inovatívny pedagogický prístup vás ponorí do cudzieho jazyka spôsobom, akým sa ním v každodennom živote hovorí. Naše zábavné interaktívne cvičenia vás motivujú každý deň. Pre rýchly pokrok sú naše cvičenia prispôsobené úrovni každého žiaka.

Video Boosters

Video Boosters úplne zmenia jazykové vzdelávanie
Naučiť sa nový jazyk pomocou videí by sa zdalo samozrejmé, však? Vyvinuté učiteľmi jazykov, Video Boosters vám umožnia rozvíjať svoje jazykové zručnosti pomocou video cvičení založených na siedmich interaktívnych lekciách. S viac ako 1500 vzdelávacími jednotkami založenými na klipoch z filmov, televíznych seriálov, hudobných videoklipov a televíznych správ vždy nájdete niečo nové s čím cvičiť.

Vizuálne slovníky

Lingua Attack ponúka najväčšiu dostupnú knižnicu vizuálnych slovníkov určených pre študentov jazykov. Každý slovník sa skladá z 16 tém alebo výrazov, z ktorých každý obsahuje svoju ilustráciu, definíciu, preklad, lexikálnu kategóriu a použitie vo vzorovej vete. Photo Vocabs slovníky sú zábavným a efektívnym spôsobom objavovania novej slovnej zásoby. S viac ako 5 000 definovanými výrazmi vždy nájdete tému, ktorá vás zaujíma.

Hry

Hry umožňujú optimálne uchovávanie naučených položiek. Precvičte si nové výrazy, ktoré vidíte vo video cvičeniach a vizuálnych slovníkoch, alebo rozvíjajte svoje zvládnutie nepravidelných slovies. Náš sortiment jazykových hier vám umožní ľahko dosiahnuť časté vystavenie sa jazyku, aby ste si zapamätali to, čo ste sa práve naučili.

Testy na hodnotenie úrovne

Testy úrovne Lingua Attack zhodnotia vašu odbornosť v jazyku podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Po vytvorení svojho účtu si môžete urobiť náš hodnotiaci test, aby ste zistili svoju počiatočnú úroveň znalostí. Potom budete mať možnosť vykonať ďalšie testy, ktoré vám umožnia pravidelne merať váš pokrok.