Metoda Lingua Attack

Učte se jazyky s filmovými klipy a hrami

Náš inovativní pedagogický přístup vás ponoří do cizího jazyka v podobě, v jaké se skutečně používá v běžném životě. Zábavná interaktivní cvičení vám dodají motivaci pro každodenní práci. Cvičení jsou přizpůsobena různým úrovním studentů, abyste mohli ve výuce rychle postupovat vpřed.

Video Boostery

Video Boosters představují revoluci ve výuce
Výuka nového jazyka za pomoci videí se nabízí úplně sama, viďte? Video Boosters jsou vytvořeny přímo jazykovými učiteli a slouží k rozvoji jazykových znalostí pomocí cvičení založených na videoklipech, která obsahují sedm interaktivních kroků. V nabídce je více než 1500 výukových lekcí založených na klipech z filmů, televizních seriálů, hudebních videí a televizního zpravodajství, takže si vždycky najdete něco nového, co můžete procvičovat.

Vizuální slovník

Lingua Attack disponuje největší dostupnou knihovnou vizuálních slovníků určenou pro studenty jazyka. Slovníky jsou uspořádány podle kategorií a každý obsahuje 16 výrazů s ilustrací, definicí, překladem, gramatickou kategorií a ukázkovou větou. Tyto slovníky s názvem Photo Vocabs nabízejí zábavný a efektivní způsob, jak se seznámit s novými slovíčky. K dispozici je více než 5000 termínů, takže si určitě vždycky najdete to, co vás zajímá.

Hry

Hry nabízejí optimální podporu udržení získaných vědomostí. Můžete si procvičovat nové výrazy, se kterými jste se setkali ve videocvičeních, nebo třeba trénovat nepravidelná slovesa. Naše nabídka jazykových her vám pomůže být s jazykem v kontaktu dostatečně dlouho na to, abyste si zapamatovali, co jste se naučili.

Testy hodnocení úrovně

Hodnoticí testy Lingua Attack posuzují vaše znalosti jazyka podle parametrů společného evropského referenčního rámce SERR. Když si vytvoříte účet, můžete absolvovat hodnoticí test, který určí vaši počáteční úroveň. Poté můžete pravidelně absolvovat další testy, které budou sledovat vaše pokroky.