Chính sách Quản lý Dữ liệu Cá nhân 1. Tên và địa chỉ của pháp nhân chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu 2. Tên và địa chỉ của nhân viên bảo vệ dữ liệu 3. Mục đích của việc xử lý dữ liệu 4. Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu 5. Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân Dữ liệu chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập, tức là trong một (1) năm, trước khi bị xóa hoàn toàn. Dữ liệu không được chia sẻ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài Entertainment Learning SAS và tổ chức được đề cập ở trên. Dữ liệu cá nhân không được chuyển ra ngoài Liên minh Châu Âu. Bằng cách tạo tài khoản người dùng trên nền tảng Lingua Attack, Người dùng chấp nhận các điều khoản của hợp đồng như được quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung; để xử lý dữ liệu của mình. Chúng được sử dụng để cho phép Người dùng tận dụng tối đa các dịch vụ và tính năng được cung cấp bởi nền tảng. Khi bạn tạo tài khoản người dùng trên nền tảng của chúng tôi, dữ liệu sau sẽ được ghi lại để thực hiện dịch vụ được yêu cầu (tức là học một hoặc nhiều ngoại ngữ):
  • Tên, họ
  • Dữ liệu kết nối (Tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email)
  • Trình độ thông thạo ngôn ngữ
  • Động lực học tập
  • Dữ liệu học tập

- Đối với hai biểu mẫu liên hệ đầu tiên: Tên người dùng, địa chỉ e-mail của bạn, Chủ đề, Thông điệp của bạn, chức năng, số điện thoại, thông tin về cơ sở hoặc tổ chức của bên thứ ba

- Đối với hình thức liên hệ thứ ba: Tên người dùng, địa chỉ E-mail của bạn, Chủ đề, Thông điệp của bạn

6. Bảo mật dữ liệu 7. Bảo mật 8. Quyền của bạn về việc xử lý dữ liệu của bạn 9. Cookies

Các cookie này chỉ có mục đích duy nhất là đo lường đối tượng trang và nền tảng, để cho phép đánh giá nội dung đã xuất bản và tính công thái học của nền tảng.

Việc sử dụng các cookie đã ký gửi bị giới hạn nghiêm ngặt trong việc tạo ra các số liệu thống kê ẩn danh về việc tham dự. Việc sử dụng các cookie này không cho phép nhận dạng con người. Do đó, dữ liệu được thu thập không được kiểm tra chéo với quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác.

Cookie của MATOMO:

Nom

Cookie

Objectif

Matomo

Modifications en cours

Đo lường đối tượng nền tảng

Ngày hết hạn của cookie MATOMO tối đa là mười ba (13) tháng kể từ lần chèn đầu tiên.

Bạn có thể tắt cài đặt của các cookie phân tích duyệt web và đo lường đối tượng này. Tuy nhiên, nếu làm vậy, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng của nền tảng.

Bạn có thể lấy thêm thông tin về các cookie phân tích do MATOMO gửi và cụ thể là cách vô hiệu hóa chúng, bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới:

- Thông tin về cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- Tắt cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_157/

Lingua Attack Cookie:

Tên

Cookie

Mục đích

Lingua Attack

browser_lang

Nhận dạng ngôn ngữ trình duyệt

Lingua Attack

anon_lang

Ghi nhớ ngôn ngữ giao diện người dùng cho người dùng ẩn danh

Lingua Attack

cc

Nhận dạng quốc gia

Lingua Attack

device

Nhận dạng loại thiết bị được kết nối

Lingua Attack

hovertranslate_enabled

Ghi nhớ trạng thái cho công cụ dịch từng từ

Lingua Attack

lang

Ghi nhớ ngôn ngữ giao diện người dùng cho người dùng đã đăng ký

Lingua Attack

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb434a

Xác thực người dùng đã đăng ký

Lingua Attack

sp_mute

Ghi nhớ mức âm lượng cho trò chơi

Lingua Attack

arp_scroll_position

Ghi nhớ tạm thời vị trí cuộn cửa sổ

Lingua Attack

has_js

Ghi nhớ trạng thái để áp dụng JavaScript

Ngày hết hạn của cookie Lingua Attack là tối đa mười ba (13) tháng kể từ lần chèn đầu tiên.